นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแกรนด์วิลล์ วังสารภี

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแกรนด์วิลล์ วังสารภี

19/134 หมู่ 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแกรนด์วิลล์ วังสารภี ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี