มูลนิธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา

มูลนิธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา

10/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ์ ร.9 ซ.67 แขวงและเขตประเวศ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท มูลนิธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี