บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูนิตี้ เอสจีเอส จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูนิตี้ เอสจีเอส จำกัด

615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 6 ยูนิต A/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูนิตี้ เอสจีเอส จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี