บริษัท ฟีเดส ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

บริษัท ฟีเดส ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

32/231 หมู่บ้านทาวน์พลัสเอ็กซ์-ประชาชื่นซอยสามัคคี 58/20 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเมือง จังหวัดนนทบุรี Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ฟีเดส ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี