ตงซ่าง ทราเวล เซอร์วิส กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด

ตงซ่าง ทราเวล เซอร์วิส กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด

7/1 Oak's Building 5th Floor Soi Udomsuk 46 , Sukhumvit 1 Road. Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ตงซ่าง ทราเวล เซอร์วิส กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี