บริษัท บิวดิ้ง ดีซายน์ แอนด์ ออดิทเตอร์ จำกัด

บริษัท บิวดิ้ง ดีซายน์ แอนด์ ออดิทเตอร์ จำกัด

33/9 อาคารบ้านนนทรี ชั้นที่ 3 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท บิวดิ้ง ดีซายน์ แอนด์ ออดิทเตอร์ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี