บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด

1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 7 ห้องเลขที่ 708 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี