บริษัท สแน๊คบ๊อคซ์ โชว์บิซ จำกัด

บริษัท สแน๊คบ๊อคซ์ โชว์บิซ จำกัด

1 / 41โครงการเวนิส ดิ ไอริส (ทางเข้าประตูที่1) ซ.วัชรพล 2 / 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท สแน๊คบ๊อคซ์ โชว์บิซ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี