พี.เอ็น.เค.เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

พี.เอ็น.เค.เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

388/117, ซอย ร่มเกล้า22, ถนนร่มเกล้า, เขตมีนบุรี, แขวงมีนบุรี, กรุงเทพฯ, 10510 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท พี.เอ็น.เค.เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี