อินเตอร์ ลีเกิ้ล บิสซี่แนส แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

อินเตอร์ ลีเกิ้ล บิสซี่แนส แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

363/1 อาคารอัครอินเตอร์เทรด ซอยปรีดีพนมยงค์ 19 ถนนสุขุมวืท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท อินเตอร์ ลีเกิ้ล บิสซี่แนส แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี