กลุ่มเพาะเห็ดภูฏานเพื่อจำหน่ายและแปรรูปที่29

กลุ่มเพาะเห็ดภูฏานเพื่อจำหน่ายและแปรรูปที่29

5/1 ม.3 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.อยุธยา Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท กลุ่มเพาะเห็ดภูฏานเพื่อจำหน่ายและแปรรูปที่29 ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี