หจก.เอส.ที.ที.เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เทนดดิ้ง

หจก.เอส.ที.ที.เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เทนดดิ้ง

เลขที่ 8 ซอย 2/6 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท หจก.เอส.ที.ที.เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เทนดดิ้ง ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี