บริษัท แซฟฟรอน ลิฟวิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)

บริษัท แซฟฟรอน ลิฟวิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)

911/4-5,911/10-19 หมู่ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท แซฟฟรอน ลิฟวิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี