บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 25/16 หมู่ที่ 1 บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130โทร : 02-199-7208, 02-199-7209 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี