บริษัท ดั๊บเบิ้ล วินน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล วินน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

7/3 ซอยอ่อนนุช74/1 แยก 1 แขวงประเวศ กทม. Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ดั๊บเบิ้ล วินน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี