🐵บริษัท เพ็ทชิคคลับ จำกัด🐵

🐵บริษัท เพ็ทชิคคลับ จำกัด🐵

เลขที่ 417 หมู่ที่ 2 ต. สามเรือน อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ : 13160 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท 🐵บริษัท เพ็ทชิคคลับ จำกัด🐵 ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี