นักศึกษาฝึกงานโปรแกรมเมอร์
place วังทองหลาง

โพสต์ 20/08/2023

ร่วมทีมฝึกหัดเขียนโค้ดในโครงงานจริง ได้หัดใช้เครื่องมือและภาษาที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ expand_more expand_less

เต็มเวลา
ไม่ระบุ
20-28
ปริญญาตรี

ฝึกงานแบบไม่มีเงินเดือน

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง รักการเขียนโค้ด และต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ expand_more expand_less

เขียนโค้ดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับบริษัท expand_more expand_less

บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540 ในการให้คำปรึกษา และบริการวางแผน ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง และสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่จำกัด และราคาเหมาะสม

Frontware International is a software consulting company offering offshore software development services to corporations worldwide established in Thailand since 1997.

In 2011 started to proposed OpenERP (renamed to Odoo) as Open Source ERP solution to companies in Thailand.

Since 2018, Frontware launched Weladee, a complete HR time management:

- Employee attendance
- Timesheet
- Shift schedule
- ...

ข้อมูลติดต่อและแผนที่ expand_more expand_less

:บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
:1213/390 ซอยลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Bangkok - Thailand
: 025592308
:
:
© 2024 Frontware International Co.Ltd, โดย weladee.com