เจ้าหน้าที่การตลาด - Marketing
place วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

โพสต์ 11/08/2022

มีความรู้ทางการตลาด เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการขายแอปฯ บันทึกเวลาเข้าออกงาน "เวลาดี" สำหรับ B2B

คุณสมบัติ expand_more expand_less

เต็มเวลา
ไม่ทราบ
20-65
ปริญญาตรี

20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

มีประสบการณ์ หรือไม่มีก็ยินดีรับ

- มีความรู้ทางการตลาด
- มีความรู้เรื่องงานบุคคล
- พร้อมที่จะเรียนรู้
- มีความสนใจในเทคโนโลยี
- Good command of written English, be able to understand and speak English

หน้าที่และความรับผิดชอบ expand_more expand_less

ดูแลการตลาด ส่งเสริมงานขายสำหรับแอปฯ เวลาดี

เกี่ยวกับบริษัท expand_more expand_less

บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540 ในการให้คำปรึกษา และบริการวางแผน ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง และสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่จำกัด และราคาเหมาะสม

Frontware International is a software consulting company offering offshore software development services to corporations worldwide established in Thailand since 1997.

In 2011 started to proposed OpenERP (renamed to Odoo) as Open Source ERP solution to companies in Thailand.

Since 2018, Frontware launched Weladee, a complete HR time management:

- Employee attendance
- Timesheet
- Shift schedule
- ...

ข้อมูลติดต่อและแผนที่ expand_more expand_less

:บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
:1213/390 ซอยลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Bangkok - Thailand
: 025592308
:
:
© 2022 Frontware International Co.Ltd, โดย weladee.com