การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคุณภาพ
place วังทองหลาง

โพสต์ 16/09/2022

ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ expand_more expand_less

เต็มเวลา
ไม่ทราบ
20-35
ปริญญาตรี

15000++บาท

ไม่ต้องมีประสบการณ์

มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ expand_more expand_less

ศึกษาเอกสารความต้องการของลูกค้า ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายงานข้อผิดพลาด ทำเอกสารอธิบายการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้า

สวัสดิการ expand_more expand_less

ค่าตอบแทนพิเศษ, เบี้ยขยัน

เกี่ยวกับบริษัท expand_more expand_less

บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540 ในการให้คำปรึกษา และบริการวางแผน ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง และสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่จำกัด และราคาเหมาะสม

Frontware International is a software consulting company offering offshore software development services to corporations worldwide established in Thailand since 1997.

In 2011 started to proposed OpenERP (renamed to Odoo) as Open Source ERP solution to companies in Thailand.

Since 2018, Frontware launched Weladee, a complete HR time management:

- Employee attendance
- Timesheet
- Shift schedule
- ...

ข้อมูลติดต่อและแผนที่ expand_more expand_less

:บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
:1213/390 ซอยลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Bangkok - Thailand
: 025592308
:
:
© 2022 Frontware International Co.Ltd, โดย weladee.com