นักพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
place วังทองหลาง

Published 22/03/2022

พัฒนา Mobile & Web applications โดยใช้ Python, Golang, Flutter, Angular, Postgres and SQL Languages.

Qualification expand_more expand_less

Full time
Unknown
20-55
Bachelor

18000++บาท

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่พร้อมที่จะเรียนรู้

มีความรู้เกี่ยวกับ: Python, Golang, Swift, Java, ASP.NET, C#, HTML, Javascript, Ajax, Postgres and SQL Languages.

Responsibilities expand_more expand_less

มีความสามารถ และรักในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Benefits expand_more expand_less

ค่าตอบแทนพิเศษ, เบี้ยขยัน

About us expand_more expand_less

บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540 ในการให้คำปรึกษา และบริการวางแผน ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง และสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่จำกัด และราคาเหมาะสม

Frontware International is a software consulting company offering offshore software development services to corporations worldwide established in Thailand since 1997.

In 2011 started to proposed OpenERP (renamed to Odoo) as Open Source ERP solution to companies in Thailand.

Since 2018, Frontware launched Weladee, a complete HR time management:

- Employee attendance
- Timesheet
- Shift schedule
- ...

Contact Info and Map expand_more expand_less

:Frontware International Co.,Ltd.
:1213/390 ซอยลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Bangkok - Thailand
: 025592308
:
:
© 2022 Frontware International Co.Ltd, offered by weladee.com