กำลังหางานอยู่?

พนักงานจัดซื้อ จัดซื้อ

placeบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด (บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

14,000-16,000

ผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์

placeบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด

40,000 - 50,000

แม่บ้าน แม่บ้าน

placeบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด

ตามตกลง

พนักงานคลังสินค้า พนักงานคลังสินค้า

placeบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด

13,000-16,000

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

placeบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด (บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน