ถ้าคุณคือนักศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจในอุปกรณ์ iOT เรายินดีต้อนรับ
ถ้าชอบและต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Arduino, C, C++, tinygo, micropython ...
You are software or computer engineer student, computer science willing to learn about iOT? This is the right place for your internship.
Arduino, C, C++, tinygo, micropython ... You like it? You want to learn about it...
Just graduated Computer Science, Software engineer, ....
มีความรู้ทางการตลาด เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการขายแอปฯ บันทึกเวลาเข้าออกงาน "เวลาดี" สำหรับ B2B
You have a bachelor degree in marketing. You will be in charge to promote our service to our customer target and animate the community online. B2B marketing is what you like? Then the job is for you.
Mobile or Web application. From Angular & Flutter to golang micro service we develop full stack solutions to worldwide customers.
Software Engineer We are a software house established in Bangkok for more than 20 years. We are currently engaging on key projects We are seeking young experienced developers with the following skills: - Java, Javascript, HTML5 - AngularJS - Mobile applications development: Android, iOS - SQL - UML - MVC - REST - Linux
You will work on Progressive Web Application with Angular, typescript, gRPC.