ถ้าคุณคือนักศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจในอุปกรณ์ iOT เรายินดีต้อนรับ
ถ้าชอบและต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Arduino, C, C++, tinygo, micropython ...
You are software or computer engineer student, computer science willing to learn about iOT? This is the right place for your internship.
Arduino, C, C++, tinygo, micropython ... You like it? You want to learn about it...
Just graduated Computer Science, Software engineer, ....